Pracht BV


Industrieweg 1a
2382 VE Zoeterwoude

Tel : 071-5238700
Fax: 071-5897505


Info@prachtbv.nl


Voor:
       Techniek en
         Legionella
   

  Service en Onderhoud

Periodiek preventief onderhoud zal de levensduur van uw technische installaties aanzienlijk
verlengen en de overlast door uitval beperken.
Door het tijdig herkennen en het nemen van de juiste maatregelen is het mogelijk de
kwaliteit en onderhoudsbudgetten te bewaken.
Dit zal in de meeste gevallen leiden tot duurzame installaties, kostenbesparing en reductie
van het aantal storingen.


onderbalk