Pracht BV


Industrieweg 1a
2382 VE Zoeterwoude

Tel : 071-5238700
Fax: 071-5897505


Info@prachtbv.nl


Voor:
       Techniek en
         Legionella
   

 
Legionella preventie, veilig drink water

 

Drinkwater wordt in uw gebouw voor diverse doeleinden gebruikt. Voor consumptie, hygiëne doeleinden, maar ook brandbestrijding en klimaatsystemen. Dat kan prima, ons drinkwater is van zeer goede kwaliteit. Het doel van (legionella) preventie is ervoor te zorgen dat het drinkwater, wanneer het eenmaal de watermeter is gepasseerd, van zeer goede kwaliteit te houden. Dit begint bij de aanleg van de drinkwaterinstallatie - de drinkwaterwet stelt hier hoge eisen aan – maar eindigt niet bij de ingebruikname ervan. Zelfs bij een perfect aangelegde drinkwaterinstallatie, waarvan een aantal tappunten niet gebruikt wordt, kan een legionella besmetting optreden.

Drinkglas

Quick Scan
Niet iedere drinkwaterinstallatie is volgens de regels aangelegd. Na ingebruikname worden wijzigingen aangebracht, toestellen aangesloten, of wordt een installatie anders gebruikt dan waar deze voor is ontworpen. Een Quick Scan bestaat uit een technische opname, waarin duidelijk wordt waar zich eventuele risico’s op aanwezigheid van legionella pneumophilla en overige legionella soorten bevinden.
Van de opname wordt een gebrekenrapport opgesteld, waarin een omschrijving van de te nemen technische maatregelen is opgenomen.

 

Risico Analyse en Beheersplan Eigenaren van risicovolle locaties (prioritaire instellingen) zijn verplicht een risico analyse van de drinkwaterinstallatie uit te voeren, een beheersplan op te stellen en beheersmaatregelen vast te leggen in een logboek. Dit moet door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden.
Op locatie wordt een uitgebreide risico analyse van de drinkwaterinstallatie volgens BRL6010 gemaakt, waarin duidelijk wordt waar zich eventuele risico’s op
aanwezigheid van legionella pneumophilla en overige legionella soorten bevinden. Deze analyse wordt gerapporteerd in een beheersplan, waarin een omschrijving van de te nemen technische maatregelen is opgenomen. Wanneer het nemen van technische maatregelen ter voorkoming niet mogelijk zijn, worden er periodieke maatregelen geadviseerd om de risico’s te beheersen.

  L E G I O N E L L A

Over het gevaar van legionella bacteriën en de mogelijk ernstige gevolgen na besmetting is voldoende gepubliceerd en op internet te vinden. Zie www.infodwi.nl of onze website www.prachtbv.nl

 

Z O R G P L I C H T

In bedrijven en instellingen waar water beschikbaar wordt gesteld aan meer mensen (collectieve installatie) is de eigenaar verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water vanaf de hoofdkraan tot en met de tappunten.P R I O R I T A I R E L O C A T I E

Voor locaties waar mensen een groot risico lopen om ziek te worden door de legionella bacterie, de zogenaamde prioritaire instellingen, gelden strenge regels voor
legionella preventie. Prioritaire instellingen zijn o.a. Ziekenhuizen, Zorginstellingen, Zwembaden, Sauna’s, gebouwen met een celfunctie en gebouwen met een logiesfunctie. Sinds 1 juli 2011 zijn Truckstops en grotere Bed&Breakfast
locaties toegevoegd.

 

Installatie Aanpassingen
Voor de uit de Quick Scan of Risico Analyse voorgestelde
technische maatregelen maken wij
een aanbieding.
Uiteraard vrijblijvend, u kunt de
werkzaamheden ook door uw
“huisinstallateur” uit laten voeren.
Tijdens deze aanpassingen zal
doorgaans het water (deels)
afgesloten moeten worden.
Hierbij houden wij zoveel mogelijk
rekening met de bedrijfsvoering en gebruikers.

De werkzaamheden kunnen eventueel tijdens de avonduren of in het
weekend uitgevoerd worden

Beheersmaatregelen
Een aantal aanbevolen en verplichte beheersmaatregelen, welke
nodig zijn om uw installatie veilig te houden, kunt u zelf uitvoeren.
Denk hierbij aan spoelen van leidingen en controle van temperaturen
en instellingen.
Er zijn echter ook beheersmaatregelen welke door gespecialiseerde
technici of gecertificeerde laboratoria uitgevoerd moeten worden.
Wij zijn in staat om in de volgende werkzaamheden voor u te
verzorgen, inclusief de rapportage en het bijhouden van het
logboek:

•     Periodiek controle van de terugstroombeveiligingen;
•     Onderzoeken van watermonsters;
•     Periodiek controle en instellingen van de boilers;
•     Spoelacties;
•     Temperatuurmetingen;
•     Controle verzegeling brandslanghaspels.

 
 

Certificering
In het nieuwe Drinkwaterbesluit (01-07-2011) is vastgelegd dat prioritaire instellingen
risicoanalyses voor Legionella alleen mogen laten uitvoeren door adviesbureaus die
volgens de BRL 6010 beoordelingsrichtlijn zijn gecertificeerd. Dit certificaat geldt als
bewijs dat de risicoanalyses en beheersplannen voldoen aan de laatste wet- en regelgeving
op het gebied van

 Legionellapreventie in leidingwaterinstallaties.

Voor het behalen van het certificaat zijn wij door Kiwa positief beoordeeld op de volgende onderdelen:
•     Eisen te stellen aan documenten
•     Eisen te stellen aan het proces
•     Eisen te stellen aan het bedrijf
•     Eisen aan interne kwaliteitsbewaking
•     Eisen aan externe kwaliteitsbewaking

  Download deze brochure in PDF vorm.

onderbalk