Pracht BV


Industrieweg 1a
2382 VE Zoeterwoude

Tel : 071-5238700
Fax: 071-5897505


Info@prachtbv.nl


Voor:
       Techniek en
         Legionella
   

 

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van risico analyses en het opstellen van beheersplannen.
Uiteraard zijn wij BRL 6010 gecertificeerd.

De werkwijze is als volgt:
Op locatie wordt een analyse van de drinkwaterinstallatie gemaakt, waarin duidelijk wordt waar zich eventuele risico's op aanwezigheid van legionella pneumophilla en overige legionella soorten bevinden.

Wanneer risico's aangetoond zijn wordt deze analyse aangevuld met een beheersplan. In het beheersplan wordt een omschrijving van de te nemen maatregelen opgenomen om aanwezige risico's te voorkomen.

Wanneer het nemen van maatregelen ter voorkoming niet mogelijk zijn worden er periodieke maatregelen geadviseerd om de risico's te beheersen.

  Ook voor het uitvoeren van gespecialiseerde beheersmaatregelen zoals keerklep controles, het nemen van watermonsters en periodieke temperatuur metingen kunt u bij ons terecht.


onderbalk