Pracht BV


Industrieweg 1a
2382 VE Zoeterwoude

Tel : 071-5238700
Fax: 071-5897505


Info@prachtbv.nl


Voor:
       Techniek en
         Legionella
   

  Monster nemen

Prachtbv heeft de mogelijkheid om drinkwater monsters te nemen, te analyseren en hierover te adviseren.
Dit volgens de normen – van het drinkwaterbesluit en verplichtingen aan bedrijven  – voor legionella preventie.

Bij hoge risico locaties geldt:

- Dat er twee keer per jaar een monstername moet plaatsvinden.
- Dat watermonsters worden geanalyseerd op de aanwezigheid van legionella.
Er moet ook worden bepaalt waar – bij een eventuele besmetting – de bron zit.
Het aantal tappunten bepaalt, hoeveel monsters er genomen moeten worden.

Heeft monsters nemen zin ?
Ja.

Door middel van monstername kan vastgesteld worden of water voldoet aan de gestelde eisen.
Deze monsters worden genomen om te bepalen hoeveel kolonievormende eenheden legionellabacterien en andere waterbacterien in het water zitten.
Analysering van de monsters geschied volgens de normering NEN-6265.

onderbalk