EFFECTIEF EN EFFICIËNT

Pracht bv is een regionaal werkend installatie bedrijf. Wij voeren op projectbasis aanpassingen, uitbreidingen, renovaties en modificaties aan gebouwinstallaties uit. Onze persoonlijke service kenmerkt zich door effectiviteit en klantvriendelijkheid.

ONS PROFESSIONEEL TECHNISCH BEHEER BESTAAT UIT

• Inventarisatie
• Preventief onderhoud
• Inspectie
• Advies
• Meerjarenbegroting
• Correctief onderhoud
• Reparatie
• Renovatie
• Modificatie

TECHNISCH BEHEER

Wij zijn van mening dat professioneel beheer van uw technische installaties u in staat stelt om juiste keuzes voor de toekomst te maken.

Wij zien technisch beheer als de zorg en verantwoording voor de installaties en merken dat een goed beheer leidt tot een langere levensduur van de installatie. Dit zal op korte en langere termijn leiden tot duurzame installaties en kostenbesparingen.

Uw installaties zijn bij Pracht bv in goede handen.

PREVENTIEF ONDERHOUD

Periodiek preventief onderhoud zal de levensduur van uw technische installaties aanzienlijk verlengen en de overlast door uitval beperken. Door het tijdig herkennen en het nemen van de juiste maatregelen is het mogelijk de kwaliteit en onderhoudsbudgetten te bewaken. Dit zal in de meeste gevallen leiden tot duurzame installaties, kostenbesparing en reductie van het aantal storingen.